Passend Onderwijs in de regio Zuid-Utrecht

'Onderwijs dat uitdaagt, uitgaat van mogelijkheden en rekening houdt met beperkingen’

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht streeft er naar voor iedere leerling in deze regio passend onderwijs te realiseren. Klik hieronder naar Verkenning van rol en bijdrage van samenwerkingsverbanden aan de transformatie.

Verkenning

Informatie voor ouders

Een goede samenwerking met ouders is erg belangrijk. In overleg met ouders en hun zoon/dochter wordt gekeken wat er nodig is om de schoolloopbaan tot een succes te maken. Hoe gaat precies?

 

Ondersteuning nodig?

Professionals

Ben je werkzaam in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of ben je één van de ketenpartners van het SWV en op zoek naar documenten, procedures of andere websites over Passend Onderwijs in deze regio? Klik op documenten

Documenten

Redactie
Scholenconferentie ‘Verrassend Passend’: verleg je grenzen!

Scholenconferentie ‘Verrassend Passend’: verleg je grenzen!

Passend onderwijs bestaat nu ruim 4 jaar. Tijd om de balans op te maken! Hoe werkt u samen met uw collega’s aan de ambities van passend onderwijs in uw school? Welke uitdagingen heeft u? Bent u met uw team al de weg ingeslagen naar inclusiever onderwijs? 

Meer lezen
maandag 5 november 2018/Auteur: Redactie/Aantal maal bekeken (35)
Categoriën: 2018
Agenda: 6 september 2018

Agenda: 6 september 2018


Leertraject Externe beïnvloeding: meer grip op overheidsbeleid, Utrecht
Gemeenten hebben grote invloed op uw werk; denk aan het huisvestingsbeleid, invulling van de WMO en jeugdhulpverlening. Maar hoe krijgt u meer invloed op overheidsbeleid? Wat wordt uw beïnvloedingsstrategie? En hoe verankert u deze in de praktijk? 

Meer lezen
donderdag 12 juli 2018/Auteur: Redactie/Aantal maal bekeken (214)
Categoriën: 2018
Resultaten onderzoek naar passend onderwijs voor begaafde leerlingen binnen SWV’en

Resultaten onderzoek naar passend onderwijs voor begaafde leerlingen binnen SWV’en

De resultaten van een inventariserend onderzoek naar de stand van zaken en ambities binnen samenwerkingsverbanden po en vo zijn gepubliceerd op de website van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling. Meer lezen
donderdag 12 juli 2018/Auteur: Redactie/Aantal maal bekeken (192)
Categoriën: 2018
Artikel Slaaptekort en schoolverzuim

Artikel Slaaptekort en schoolverzuim

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, maart 2018
Jeugdartsen worden op het voortgezet onderwijs geconfronteerd met jongeren met slaaptekort en jongeren die verzuimen. In dit onderzoek wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen slaaptekort en schoolverzuim. Meer lezen
donderdag 12 juli 2018/Auteur: Redactie/Aantal maal bekeken (159)
Categoriën: 2018
Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Samenwerkingsverbanden hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. Hiervoor geldt vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese wetgeving die de Wet Bescherming Persoonsgegevens opvolgt

Meer lezen
donderdag 12 juli 2018/Auteur: Redactie/Aantal maal bekeken (181)
Categoriën: 2018
Ondersteuningsplan passend onderwijs 2018 – 2022

Ondersteuningsplan passend onderwijs 2018 – 2022

Recht doen aan verschillen – SWV VO Zuid – Utrecht

In de afgelopen periode is het ondersteuningsplan van SWV VO Zuid – Utrecht afgerond. Om tot dit nieuwe ondersteuningsplan te komen is met verschillende stakeholders gesproken.

Meer lezen
donderdag 12 juli 2018/Auteur: Redactie/Aantal maal bekeken (161)
Categoriën: 2018