Over ons: Wat is het samenwerkingsverband?

Het samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht beslaat de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Vianen en Lopik. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband.

 Het Samenwerkingsverband LZVO Zuid-Utrecht streeft de volgende doelen na:

  • Aan alle leerlingen in de regio, die speciale zorg behoeven, een passend onderwijsaanbod te bieden, gericht op het behalen van een diploma of op het voorbereiden op een arbeidsplaats. 
  • Het vergroten van de zorgbreedte op de scholen van het samenwerkingsverband en zorgdragen dat de bestaande speciale orthopedagogische en orthodidactische deskundigheid binnen het samenwerkingsverband behouden blijft en uitgebouwd wordt. 
  • Het zowel inhoudelijk, organisatorisch als bestuurlijk concretiseren van het passend onderwijs, zo veel mogelijk binnen de regio. 
  • Het in stand houden van specifieke voorzieningen t.b.v. specifieke leerlingenzorg waaronder: 
    • Een school voor praktijkonderwijs
    • Een zorglocatie voor leerwegondersteunend onderwijs
    • Een reboundvoorziening