Basisondersteuning

De basisondersteuning is het afgesproken niveau van ondersteuning. Alle scholen in deze regio hebben afgesproken dat zij hieraan voldoen.

Het gaat hierbij vooral om problemen voor te zijn en preventief te werken. Daarvoor is met de scholen een standaard vastgesteld:

§  De school heeft zicht op de leerontwikkeling van de leerling;
§  De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt zorgvuldig over; 
§  De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig voor leerlingen en leraren; 

§  De school werkt handelingsgericht en versterkt de handelingsbekwaamheid en competenties van haar 

    personeel;  

§  De school werkt samen met haar kernpartners aan een effectieve ondersteuningsstructuur;

§  De school heeft de verantwoordelijkheid van leerling, ouders, leraren en ondersteuners voor de 
    ontwikkeling van de leerling vastgelegd; 
§  De school stelt jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning en begeleiding vast; 

Onder het begeleidingsaanbod van de scholen vallen: 

remediërende taalhulp, dyslexiebegeleiding, rekenhulp, dyscalculie-begeleiding, faalangstreductietraining, examenvreesreductietraining, sociale vaardigheidstraining, agressieregulatie-training, rouwverwerking, studiebegeleiding (leren leren), bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining, leerlingbegeleiding, stagebegeleiding, begeleiding naar werk.