LWOO of PRO

Als een leerling moeite heeft met de leerstof en daardoor leerachterstanden op meerdere vakgebieden heeft opgelopen, kan de VO-school van aanmelding ervoor kiezen om een aanwijzing Lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) of een arrangement aan te vragen. De verwachting bij deze leerlingen is dat zij wel in staat zijn een VMBO-diploma te behalen.
Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) praktijkonderwijs wordt afgegeven voor een leerling waarvan de basisschool en het voortgezet onderwijs verwachten dat hij/zij geen regulier VMBO-diploma kan halen. Dit onderwijs is gericht op de praktijk en bevat daardoor minder theorie.

Binnen het Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht heeft iedere VMBO-school de mogelijkheid om Lwoo-onderwijs te bieden.

Voor het aanvragen van beide beschikkingen geldt een uitgebreide aanmelding- en toetsingsprocedure. De basisschool kan de leerling aanmelden met de documenten die daarvoor nodig zijn. De leerling zal vervolgens getoetst worden om te kijken of hij/zij voldoet aan de wettelijk gestelde criteria voor toelating. Voor meer informatie en het aanvragen van een Lwoo aanwijzing of TLV-Pro zie de POVO Procedure