Wat is passend onderwijs?

Iedere leerling heeft recht op goed en passend onderwijs! Onderwijs dat de leerling uitdaagt, uitgaat van mogelijkheden en rekening houdt met beperkingen. Waar mogelijk gaan leerlingen naar het reguliere onderwijs, maar de mogelijkheid tot speciaal onderwijs blijft bestaan. Tussen regulier en speciaal zijn nog tal van mogelijkheden, zoals extra ondersteuning binnen de klas/ school, of plaatsing op een tijdelijke tussenvoorziening. Dit alles in nauw overleg met leerling en ouders.

 

Om ervoor te zorgen dat de leerling zo snel mogelijk op een juiste school wordt geplaatst, bestaat de zorgplicht. De school waar de leerling met een extra ondersteuningsbehoefte wordt aangemeld, moet zorgen voor een passende plek voor de leerling. Daarnaast werkt iedere school aan het verstevigen van de basis, om zoveel mogelijk leerlingen binnen boord te kunnen houden.

De regionale samenwerkingsverbanden spelen een belangrijke rol bij het realiseren van passend onderwijs. Zo ook het Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht. Alle scholen in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen werken met elkaar samen om voor iedere leerling een passende plek te kunnen bieden.