Samenwerking

Een goede samenwerking is erg belangrijk binnen passend onderwijs! 

Daarom heeft het samenwerkingsverband regelmatig overleg met verschillende professionals, zoals de gemeenten, leerplicht (welke ook onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vraagt), jeugdgezondheidszorg, andere begeleidingsinstellingen, cluster 1, 2, 3 en 4 en samenwerkingsverbanden en voortgezet speciaal onderwijs scholen in de regio.