Samenwerking

Een goede samenwerking is belangrijk bij het realiseren van passend onderwijs. 

Daarom heeft het samenwerkingsverband regelmatig overleg met de gemeenten, onder andere tijdens het verplichte OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg). Leerplicht maakt eveneens deel uit van gemeenten, en ook hier zijn regelmatig overleggen mee, onder andere om een gezamenlijk schoolverzuimprotocol op te stellen. Daarnaast draaien op dit moment op een aantal scholen binnen het samenwerkingsverband pilots om de toeleiding naar de instellingen voor jeugdhulp laagdrempeliger te laten zijn en soepeler te laten verlopen.

Ook de samenwerking met de voortgezet speciaal onderwijsscholen is van groot belang. Het samenwerkingsverband voert daarom, samen met de omliggende samenwerkingsverbanden, regelmatig overleg om de samenwerking te verstevigen.