Wat is passend onderwijs?

Iedere leerling heeft recht op goed en passend onderwijs. Onderwijs dat de leerling uitdaagt zijn of haar talenten te ontwikkelen, maar ook passend is als de leerling ondersteuning nodig heeft. Maar lukt dat niet, dan kan de school een arrangement aanvragen, kiezen voor een bovenschoolse voorziening, of daar waar ook dit niet voldoende passend is, kiezen voor speciaal onderwijs.

Juist voor al deze leerlingen heeft de overheid besloten dat op 1 augustus 2014 de wet op Passend Onderwijs in werking treedt. Met deze wet probeert de overheid het voor elkaar te krijgen dat alle leerlingen goed onderwijs ontvangen. Onderwijs dat écht past bij hen. Of dat nu op een reguliere school is, of op een speciale onderwijsschool, alles blijft mogelijk. De wet is vooral bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor deze leerlingen krijgt de school namelijk zorgplicht. Als een leerling is aangemeld, is de school van aanmelding verantwoordelijk voor het vinden van een passende plek. Hiermee proberen we te voorkomen dat leerlingen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Tegelijkertijd wil de overheid juist de basis, dus de docenten versterken. Zij zijn tenslotte dé personen die de leerlingen moeten begrijpen, begeleiden en lesgeven. Als deze basis versterkt is, kunnen zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs terecht. Maar waar dat niet lukt, blijft het speciale onderwijs altijd bestaan. 

De samenwerkingsverbanden spelen een belangrijke rol en hebben dan ook een grote verantwoordelijkheid in de weg naar passend onderwijs. Zo ook het Samenwerkingsverband VO Zuid Utrecht. Hieronder vallen alle (reguliere) voortgezet onderwijsscholen in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen.